061 204 1556


Šijacu

Šijacu je tehnika koja je nastala u japanu pre 3000 godina, i koristi se za pročišćavanje meridijana (energetskih kanala). Ona se radi tako što se pritiskaju odredjene tačke na telu i potisak potpomaže cirkulisanju energije kroz odredjeni meridijan i deo tela. Šijacu je nežniji oblik akunpukture, jer ne koristi iglice i ostale rekvizite već se radi samo prstima. I ako bi rad sa energijama u telu prepustili energetičaru ipak vam pružamo mogućnost da vi izaberete koja će vam tehnika više prijati.

Kako do nas

  • Kontakt: 061 204 1556


  • Radno vreme: 10:00h - 22:00h


  • Svaki dan